Friday, May 25, 2007

Oraksesta ilmastoguru

(Valtioneuvoston tiedote:)

"Pääministeri Matti Vanhanen on kutsunut kansanedustaja Oras Tynkkysen ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi hallituksen toimikauden ajaksi.

Asiantuntijan keskeisinä tehtävinä ovat ilmastoa ja energiapolitiikkaa käsittelevän tulevaisuusselonteon valmistelu, osallistuminen hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän kokouksiin sekä ilmastopolitiikan koordinointi.

Ilmastopoliittisen asiantuntijan tehtävän perustamisesta sovittiin hallitusneuvotteluissa.

Asiantuntija on tässä tehtävässä hallinnollisesti sijoitettu valtioneuvoston kansliaan. Asiantuntijalle ei suoriteta erillistä korvausta."

Aika jees, siihen nähden että vielä vuonna 2000 Maan ystävien ilmastokampanjaa tehtiin Oraksen Rautatienkadun olohuoneessa. Monet silloin mukana olleet ovat nykyään energia- tai ilmastoasiantuntijoina eri järjestöissä, kuten Greenpeacessa tai Suomen luonnonsuojeluliitossa.

Seuraavaksi jännätään, valitaanko Leo Stranius SLL:n hallituksen puheenjohtajaksi.

1 comment: